Skötsel av tamråttor:

Tam-råttan lever vanligtvis i ca. 3 år men ”pensionsåldern” inträder vanligtvis mycket tidigare vid ca. 2 års ålder. Kroppslängden kan bli upp till 30 cm lång och svansen kan bli ca. 25 cm lång. Hanarna väger ca. 700 g och honorna ca. 400g.


Tam-råttor sköter parning och digivning själva i den ursprungliga buren. Vill man inte ha fler råttungar bör man skilja hanen och honan åt innan födseln annars blir det fort nya. Honan föder varje gång mellan 5-10 ungar.
En hona kan bli könsmogen redan vid 5 veckors ålder och en råtthona kan paras vid ca. 3 mån. ålder och är dräktig i 20-24 dygn. Honorna föder ungar året runt och ungarna föds nakna och blinda. Under dräktigheten ska man ge ett vitamin- och kalktillskott.

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska en bur inte understiga 0.18 m2(ca. 60 x 30 x 30 cm = minimistorlek) Buren ska vara placerad i normal rumstemperatur och fritt från drag och ej i direkt solljus.
En råtta vill vara ganska aktiv och man måste se till att de har en inredning som tillåter en råtta att klättra och gömma sig. För att ge råttorna stimulans bör man ändra inredningen regelbundet. Hängmattor, lekrör och hus är lämplig inredning. Vissa råttor tycker också om hjul att springa i.
Som bottenmaterial kan du använda kutterspån. OBS! Tidningspapper är som bottenmaterial är direkt olämpligt  då trycksvärtan är giftig.
När du köpt råttorna låt dom få vara ifred det  första dygnet så att den kan göra sig hemmastadd , därefter kan du försiktigt börja att bekanta dig med det, an vänd gärna ett lämpligt råttgodis för att locka med. En råtta lyfter man lämpligen försiktigt underifrån med lätt kupade händer.
Bär inte runt på djuret i onödan då det är risk att du kan tappa det och råttan kan skadas allvarligt.
Symptom som slöhet, lös spillning, rinnande eller variga ögon, onormal törst eller dålig aptit, nysningar, flytningar från nosen kan tyda på att tam-råttan är sjuk och att den kräver omedelbar och sakkunnig vård. Rådfråga alltid
veterinär i ett tidigt skede så är det mindre risk att sjukdomen förvärras.
Se till att buren är rymningssäker, en gnagare på rymmen kan skada såväl sig själv som inredning och elsladdar.

 

Alla tillbehör samt bur och spån går att köpa hos oss.